Datum a čas konání: 14. 10. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: hlavní sál Senátu PČR

Vzhledem  k současné situaci bohužel není možné, abychom uspořádali konferenci v hlavním sálu Senátu PČR. Skutečnost, že se nemůžeme setkat fyzicky, nás nezastavila, ale inspirovala k uspořádání  konference on-line. V současné době intenzivně pracujeme na její přípravě.

téma konference:

Žijme tedy přítomnost

Rádi bychom Vám předali inspiraci pro tady a teď.

Dopřejeme Vám trojí zážitek, který budete moci hned využít.

Signalizace

Představíme Vám průlomový způsob řešení signalizace, jehož ovládání je intuitivní, si můžete vyzkoušet přímo na konferenci a zjistit tak jeho další přednosti. Jedinečný je totiž ve snadné instalaci bez stavebních zásahů, v bezúdržbovosti a v možnosti individuálního nastavení pro každého klienta.

Martin Žárský

Martin Žárský a jeho tým dokončili technický vývoj stavebnicového řešení na překonávání bariér. Systém je nyní třeba konfrontovat s očekáváním budoucích uživatelů. Přijďte, budeme rádi za každý podnět, nápad, připomínku či dotaz.

Kvalita péče v praxi.

Pojďme se na poskytovanou péči podívat z jiného úhlu a postavme kvalitu prožitku klienta z ní na první místo. Na příkladech dobré praxe se můzeme inspirovat, jak efektivně zvýšit kvalitu péče.

Příspěvků bude samozřejmě mnohem více, třeba:

S MUDr. Janem Žaloudíkem připravuje příspěvek, na kterém budou prezentovány čerstvé zprávy z několika odborných setkání, jichž se zúčastní během září a října. Uvědomujeme si, že situace kolem koronaviru klade na vedení domovů pro seniory vysoké nároky.

S paní Evou Caltovou, z odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP, připravuje příspěvek, kde odhalí v čem se nejčastěji chybuje ve vykazování zdravotní péče pobytových zařízeních a poradí, jak se těmto chybám vyvarovat.


Poučeni z předchozích nezdarů, nesestrojíme elektrickou kytaru, ale připravíme se i na situaci, že se nebudeme moci setkat fyzicky.
Uděláme vše pro to, aby se konference konala. V takovém případě vás budeme včas informovat.


záštita: