• Co bychom si přáli?

    Aby každý obyvatel domova pro seniory, kterému se v současné době nikdo nevěnuje, našel člověka, který si s ním bude povídat.
Co chceme

Naším cílem je zaplnit samotu našich dříve narozených. Spojujeme mladé se seniory. Samota je jedním z největších problémů současných seniorů v sociálních zařízeních.

Pro koho

Cílovou skupinou jsou všichni osamocení senioři v českých domovech.

Jak

Samotu seniorů chceme rozptýlit návštěvami a povídáním o tématech, která je zajímají. Proto se náš projekt jmenuje “Povídej si”.

Kdo

Hledáme cesty, jak zapojit co nejvíce skupin do povídání se seniory. Postupně se budeme snažit zapojovat studenty, zájmová sdružení, firmy, ostatní seniory a další.

Proč

V naší společnosti se téměř vytratilo propojení jednotlivých generací a zejména dříve narození zůstávají často sami. Přitom jde o lidi, kteří mají spoustu zkušeností, životní nadhled a jistě mají co předat mladším ročníkům.

O nás

Díky naší dobrovolnické činnosti máme zkušenosti s tím, jak obohacující je takové povídání pro obě strany, a proto tomuto konceptu věříme.