Další spolupráce běží

Před koncem školního roku se nám rozeběhla další spolupráce mezi školou a domovem.

Studenti Arcibiskupského gymnázia začali pravidelně navštěvovat obyvatele doma pro seniory v Máchově ulici, který je součástí Centra sociálních služeb Prahy 2. V červnu se do pravidelného povídání zapojila první třída, od nového školního roku se přidají zájemci z dalších tříd.

Moc děkujeme studentům, průkopníkům, kteří inspirovali další spolužáky. Rovněž děkujeme vedení gymnázia a domova za to, že tuto spolupráci umožňují a podporují. A také paní třídní profesorce, která se velkou měrou zasloužila o to, že její třída začala do domova pravidelně docházet.