Blbě stárnout znamená být zapšklý, mravokárný, nebo se mermomocí chovat jako kdyby mě bylo o 20 let míň. Naopak stárnout dobře znamená pro mě přijmout různé limity stáří, ale i příležitosti. Třeba příležitost si udělat na něco či někoho čas a  třeba i něco vytvářet a předávat. František Hroník, ředitel Motivp

Nepřemýšlím o tom, ani neodvažuji soudit, co znamená nestárnout blbě. Vím, že každý to má jinak. Já bych si přála odejít ve spánku, ve svém domově anebo v prostředí blízkém Bohu. Ale vím, že konec života si nikdo nenaplánuje. Tedy si teď přeji, abych jednou uměla přijmout to, co přijde s pokorou. Jana Hroníková, ředitelka MotivP

Pokud to zdraví dovolí, samotné stárnutí by nemělo znamenat zásadní změnu životního stylu a trávení času. Silu lze nahradit zkusenosti. Skvělé je dát se k dispozici rodině a komunitě. Co nejvíce se věnovat aktivnímu pohybu a používat mozek. Radovat se z každého prožitého dne, vnímat a užívat věci, na které nebyl v období pracovní aktivity čas. Jiří Schlanger, člen týmu DelpSys

Nestárnout blbě pro mě znamená nestárnout tak, jak nechci: bezmocná, osaměla, bez respektu a důstojnosti:) Lucie, ředitelka domova pro seniory

Když se řekne nestárni blbě, tak si vybavím jedno staré Irské přísloví, které říká. “Stáří je výsada, která je upřena mnohým”. Protože pokud stáří nebudeme věnovat pozornost, ať již na individuální nebo celospolečenské úrovni, tak se nám snadno muže přihodit, že stárnou blbě budeme. Martin Sedláček, člen týmu DelpSys

Nestárnout Blbě znamená umět žít každý okamžik jak jeho přítomností, tak jeho budoucností. Umět vnímat sama sebe v kontextu společnosti a pokud se mi něco nelíbí snažit se to změnit, třeba i malými krůčky. Anička Ježková, viceprezidentka NEstárniBLBĚ, zakladatelka Rezidence RoSa

Neberte mi prosím moje koníčky, záliby, pomáhejte mi je si udržet a pokračovat v nich, i když v omezené míře a zároveň mě prosím nenuťte dělat věci, které si myslíte, že jsou pro mě dobré a správné. Věřte mým slovům, gestům, vnímejte mě prosím, co se vám snažím říct svýma očima, svým zrychlený dechem. Martina Smětáková, člen týmu DelpSys

Nestárnout blbě pro mě znamená mít vždy možnost volby a žít podle sebe. I když možností na výběr bude stále ubývat a omezení přibývat, až nakonec zbudou pouze dvě varianty: jestli odejít nebo ještě zůstat, chci se rozhodnout sám. Michal Zetel, ředitel a režisér Slováckého divadla

Stárnout blbě znamená přijít zbytečně o možnosti, který mi život nabízí tím, že se něčeho bojím a nebo před něčím „pro jistotu“ uzavírám a omezuji svůj život. Nestárnout blbě je proti tomu tedy cesta, které maximálně využije možnosti života každého jednotlivého člověka až do konce a která umožní užít si maximum možného, co jde ze života dostat. Anna Šafránková, právnička

Nestárnout blbě pro mě znamená: umět si všímat každé chvíle, užívat si přítomnost, hlavně bez stresu a honičky. V klidu, sám se sebou a s pár nejbližšími, se sklenkou vína a výhledem na hory, na vodu, aby bylo na co večer koukat a o čem rozjímat. Tak bych chtěl stárnout. Vojtěch Měřička, člen týmu DelpSys

NEstárnoutBLBĚ bych chtěl dopřát všem, kteří chtějí prožít podzim svého života ve svém domácím prostředí. Proto jsem rád, že se nám daří podporovat terénní služby v tom, aby tento cíl dokázali splnit čím dál tím více lidem. Kvalitu služeb domovů se snažíme zvyšovat pomocí konferencí a dalších projektů, které péči reálně zvyšují. Jakub Žákavec, prezident NEstrárniBLBĚ, člen týmu DelpSys

Nestárnout blbě pro mě znamená nebát se stáří, nemohoucnosti, zažívat důstojnost, lidství a podporu. Zrát, mít dostatek pozitivních vzorů a zkušenosti, stávat se vzorem pro ostatní. Žít naplněný, smysluplný život. etra Rohlíková, člen týmu DelpSys

NestárniBlbě pro mě znamená nemluvit o problémech, ale jít, řešit, zveřejňovat a hlavně HLEDAT, jak by to šlo a ne proč by to nešlo. Vladimíra Meruňková, člen týmu DelpSys