Vítejte na online konferenci o zvyšování kvality v sociálních službách

Konference je pořádána v rámci projektu

ZVÝŠENÍ KVALITY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V DOMOVECH PRO SENIORY
V PRAZE
A je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení systematického rozvoje kvality SSL ve 3 pobytových
zařízeních pro seniory prostřednictvím sdílení expertních znalostí žadatele a využití
inovovaných nástrojů pro rozvoj kvality.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015316
1.4.2020 – 31. 3. 2022


Veronika, Jakub a Martin z NEstárniBLBĚ si, nejen o zvyšování kvality v sociálních službách, povídali s řadou úžasných osobností.

Na koho se tedy můžete těšit…

S blížícím se koncem projektu bychom rádi poděkovali realizačnímu týmu projektu za pečlivost a trpělivost s námi, kteří nemluvíme projektovou řečí. Dále pak všem zúčastněným ředitelům, vedoucím, koordinátorům, sociálním pracovníkům, aktivizačním pracovníkům, terapeutům, zdravotnickému personálu, pracovníkům přímé péče, klientům a všem ostatním, kteří do toho s námi šli. Vážíme si toho, že jste byli otevření pohledu zvenku, ochotní nakouknout do vlastních rezerv, pracovat na sobě, třeba i online a hledat cesty ke zvyšování kvality v sociálních službách. Děkujeme a doufáme, že vás to v kvalitě posunulo stejně tak, jako nás.

Pravidla konference

 • Konference bude probíhat v pěti po sobě jdoucích pracovních dnech.
 • Každý den v 9:00 uveřejníme předem připravené příspěvky v časovém rozsahu jedné hodiny.
 • Jednotlivé příspěvky budou volně přístupné vždy po dobu 24 hodin.
 •  K jednotlivým příspěvkům můžete ihned zasílat dotazy kontaktním formulářem, emailem či na FB profilu NEstárniBLBĚ.
 • Poslední den konference proběhne „živá“ online diskuse přes MS Teams – kde budou zodpovězeny dotazy, které se nasbírají během konferenčního týdne a účastníci budou mít prostor klást otázky pomocí chatu či ústně.

Pátek 25.3.2022

Příspěvky již nejsou volně přístupné.

Nestihli jste zhlédnout nějaký příspěvek? Napište si o odkaz přes kontaktní formulář, který je níže. Rádi Vám ho zašleme.

Jiří, Veronika a Jakub

 • Co je kvalita?
 • Jak poznáme kvalitu poskytovatelů sociálních služeb?
 • Konkrétní nástroje a praktická doporučení, jak kvalitu zvyšovat.
 • Provozní slepota.
 • Kvalita péče.
 • Překážky ve zvyšování kvality.
 • Jak na změnu?
 • Změna myšlení.
 • Ideální život.
 • Universalita.
 • Zvedla se kvalita v sociálních službách v posledních letech?
 • Jak si stojíme v Evropě?
 • Má kvalita strop?
 • Na co se můžeme těšit?

Ondřej, Martin a Jakub

 • Na co si dát jako zaměstnavatel pozor, abych vycházel s odbory?
 • Co jsou oprávněné zájmy zaměstnance?
 • Co mohu dělat, když se se mnou nechce zástupce odborů domluvit?
 • Co není oprávněný zájem?
 • A co právní rámec?
 • Body ke konstruktivnímu jednání.
 • Příklady jednání, která se povedla?
 • Šikana a co když vyjednávací skupina nefunguje?
 • Volby 2022.
 • Archetyp odboráře jako „potížisty“ a archetyp zaměstnavatele jako „kapitalisty.“
 • Spolupráce nebo boj?
 • Jak na partnerský vztah?

Pondělí 28.3.2022

Příspěvky již nejsou volně přístupné.

Nestihli jste zhlédnout nějaký příspěvek? Napište si o odkaz přes kontaktní formulář, který je níže. Rádi Vám ho zašleme.

 • Pohled z venku a hledání cest k pochopení situací.
 • Práce na zvyšování kvality v DZR.
 • Změna myšlení od vedení směrem k zaměstnancům.
 • Příprava prostředí v DZR.
 • Jak volí pracovníci přímé péče na DZR individuální cesty ke klientům.
 • Porady o klientech.
 • Chování je komunikace.
 • Vytvoření „emočního“ prostředí na DZR.
 • A co plány péče?
 • Kontrola jako inspirace.
 • Hledejme zachovalé schopnosti.
 • Jak prezentovat práci v DRZ okolí?
 • Rychlost jako zabiják kvalitní péče.
 • Jde to stejně i běžném DS?
 • Management času. Naslouchání.
 • Práce s rodinami x stížnosti.
 • Online poradenství.
 • Když dá hlavní šéf zelenou zvyšování kvality, jde to všechno snáz. Poděkování.
 • Jak jsme začínali s podporou zvyšování kvality péče v sociálních službách.
 • Školení jako nástroj aneb školením to nekončí.
 • Jak vypadá posun v kvalitě poskytované péče v praxi?
 • Jaké to je, vracet se školit stejná zařízení opakovaně?
 • Efektivita školení.
 • Když se lektor úplně vydá a změnu nevidí – paralela k vedení domovů.
 • Poučení se z chyb, které udělali druzí. Zavádění znalostí a dovedností ze školení do praxe.
 • Působení externistů.
 • Jak tedy školit zaměstnance?

Bonus: Manažerský příběh

Úterý 29.3.2022

Příspěvky již nejsou volně přístupné.

Nestihli jste zhlédnout nějaký příspěvek? Napište si o odkaz přes kontaktní formulář, který je níže. Rádi Vám ho zašleme.

 • Co nás vede k dlouhodobé spolupráci?
 • Vnímání kvality osob na různých pozicích v domově.
 • Co je kvalita pro paní ředitelku?
 • Co s lidmi, kteří změny nechtějí?
 • Jak se dostat blíže k řadovým zaměstnancům?
 • Prozradíte recept na úspěch? Jak to, že se Vám daří přinášet a zavádět stále nové a nové?
 • Prostor k diskuzi a zkoušení.
 • Důvěra v týmu, důvěra ve vztazích.
 • Práce se skupinou sociálních pracovnic.
 • Jak nebrat IP jako činnost navíc?
 • Spojení IP a Životního příběhu.
 • Je cílem IP, že bude definitivní a perfektní?
 • Co pro nás bylo ve zvyšování kvality ve vašem domově nejtěžší?
 • Chyby a riziko jako výzva pro zvyšování kvality.
 • Nutnost externího pohledu.
 • Překonání prvotní skepse, nebát se a chtít.
 • Práce ve skupině sociálních pracovnic. Vzájemná inspirace.
 • Jaké to je, když si na řešení přijdeme sami?
 • Jak jsme viděli IP dřív, jaký máme pohled nyní.
 • Každodenní maličkosti.
 • Otázka PROČ.
 • Interní školení aneb způsob, jak předat nové dál.
 • Není špatně, když klient nic nechce.
 • Adaptační proces v domově a IP.
 • Co to přineslo sociálním pracovnicím?
 • Co to přineslo klíčovým pracovníkům?
 • A co klient, cítí změnu?

Bonus: Online – proč ne? Přínosy a limity online spolupráce.

Středa 30.3.2022

Příspěvky již nejsou volně přístupné.

Nestihli jste zhlédnout nějaký příspěvek? Napište si o odkaz přes kontaktní formulář, který je níže. Rádi Vám ho zašleme.

 • Pohled dirigenta.
 • Co je kvalita?
 • Mít krásné podmínky, ale neumět jich využít.
 • Samotná kvalifikace nezajistí kvalitu.
 • Jak motivujte hudebníky v orchestru ke skvělému výkonu?
 • Neotrávit se navzájem.
 • Vést tak, abych byl inspirací.
 • Negativní kritika a zvyšování kvality pomocí strachu.
 • Vnímání, práce s radostí.
 • Péče jako hudební dílo.
 • Kvalita potřebuje čas a ta dlouhodobá cit.
 • Péče je tvoření.
 • Objevovat a nemít strach.
 • Jasná představa a očekávání může být past.
 • Jak pracovat s různorodými národnostmi a mentalitami v týmu?
 • Úsměvu rozumíme všichni na světe.
 • Tradice jako pramen lajdáctví nebo jistota?
 • Pohled na současnou situaci osob po poranění míchy v ČR a činnost CZEPA.
 • Nahlédnutí do života vozíčkářky.
 • Stárnutí vozíčkářů.
 • Na co by si měl dát „choďák,“ nejen u vozíčkářů, pozor.
 • Bezbariérovost prostředí.
 • Ach, ty toalety.
 • Vzájemný respekt a jít si naproti.

Čtvrtek 31.3.2022

Online diskuse:

  

Hezký den,

děkujeme za to, že máte chuť a odvahu se spojit online.

Dnešní závěrečné setkání bude od 9:00 do 11:00. Připojit se můžete kliknutím na obrázek Teams na této stránce. Pod ním naleznete aktivní odkaz. Nebo také kliknutím zde.

Nejprve zodpovíme na zaslané dotazy, poté bude prostor k diskusi.

Setkání bude nahráváno. Prosíme, uvádějte své celé jméno.

Přidáváme krátký návod pro ulehčení komunikace:

Připojení

Vlastní zařízení s mikrofonem a kamerou (podmínka připojení včetně kamery se stává standardem), po celou dobu trvání meetingu kvalitní připojení, soukromí po dobu setkání. Ideální je Teams předem vyzkoušet, zda je připojení dostačující.

Respektování soukromí

V místnosti jsem sám/a, nikdo mě neposlouchá, nekouká na mě. V případě, že je nemožné zajistit si takové soukromí, je nezbytné použít sluchátka a ostatní o tom informovat.

Kamera a mikrofon

Pokud je to možné, nechte kameru zapnutou po celou dobu setkání. Mikrofon nechte vypnutý, zapínejte pouze v případě, že chcete něco sdělit.

Více lidí v místnosti

Osvědčilo se, pokud jsou dva lidé spolupracovníci v jedné místnosti, aby měl každý svůj vlastní počítač s kamerou a pracovat se sluchátky, nebo každý vlastní počítač s kamerou, ale jen jeden s aktivním mikrofonem (2 mikrofony v místnosti nepříjemně vazbí).

Plná účast

Podobně jako na prezenčním setkání se očekává plná účast, dodržujme prosím čas. Zároveň veškeré paralelní činnosti mohou rušit nejen pozornost toho, kdo se jim věnuje, ale i ostatní účastníky (čtení/surfování/přepínání webových stránek je typicky na obličeji daného jedince vidět a snadno je interpretováno jako neúcta ke společné práci).

Zdroj: https://www.supervize.eu/wp-content/uploads/2021/04/Supervize-online-doporuceni.pdf

Kontaktní formulář pro vaše dotazy či připomínky.