Dobrý den,

děkujeme za účast v projektu

Dotazník pro klienty

Dotazník pro příbuzné

Dotazník pro zaměstnance

ZVÝŠENÍ KVALITY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V DOMOVECH PRO SENIORY
V PRAZE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení systematického rozvoje kvality SSL ve 3 pobytových
zařízeních pro seniory prostřednictvím sdílení expertních znalostí žadatele a využití
inovovaných nástrojů pro rozvoj kvality.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015316
1.4.2020 – 31. 3. 2022

Evropská unie
logo MPSV