Konference

V pátek 31.3. jsme se sešli v krásných prostorách kláštera Fortna na Hradčanském náměstí k závěrečné konferenci „Jak zůstat déle doma“ a program byl nabitý od samého počátku.


Konferenci zahájil a moderoval zakladatel spolku NEstárniBLBĚ Mgr. Jakub Žákavec. Agendu jednání pak otevřel předseda Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Prahy 3 Mgr. Martin Žárský s demografickými daty, týkající se péče v domácím prostředí dle PnP. Po něm následovala druhá viceprezidentka NEstárni blbě Mgr. Anna Ježková, mimo jiné místopředsedkyně občanského sdružení reSITE (organizace na podporu spolupráce odborníků a veřejnosti při efektivnějším městském plánování a zkvalitňování veřejného prostoru), o využívání technologií v péči o seniory v Rezidenci Rosa.


Po tomto teoretickém úvodu byl představen motivace a průběh projektu Inteligentní systém péče o seniory, jehož cílem byl návrh nové služby pro seniory „Žít s jistotou“ a unikátní mobilní aplikace „Josef“, která seniorům umožní déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Výstupy projektu byly představeny Mgr. Kristýnou Bernáškovou (INESAN) a Ing. Janem Hejdou (FBMI ČVUT). Na ně přímo navázala dr. Kobzová s velmi inspirativním vstupem o testování výstupů projektu na které navázala moderovaná debata účastníků.


Konference se účastnili jak zástupci státní správy, tak poskytovatelé sociálních služeb a neziskového sektoru.