Podpora Pomáhajícím má několik důležitých důvodů:

Cílem je zvýšit kvalitu péče, kterou poskytují pečovatelé, zdravotníci a další lidé pracující v oblasti podpory klientů. Tím se zajistí lepší zdravotní a sociální výsledky pro klienty.

Lidé pracující v oblasti péče často čelí náročným a stresujícím situacím. Poskytování podpory jim pomáhá zvládat tyto výzvy, snižovat stres a udržovat své dovednosti a profesionalitu.

Skupina pomáhajících lidí může vzájemně sdílet své zkušenosti, což přináší nové perspektivy a zlepšení postupů a metodik v péči.

Společné setkávání a diskuse přispívají k lepší komunikaci a spolupráci mezi různými profesionály v oblasti péče.

Tím, že se věnujeme otázkám péče a její kvality, posilujeme povědomí o důležitosti této profese a o významu péče o klienty.

Celkově má Podpora Pomáhajícím za cíl zlepšit péči, kterou poskytujeme těm, kteří ji potřebují, a zároveň podpořit ty, kteří se této péči věnují.

Zvyšování kvality ošetřovatelské podpory/péče

Děkuji všem pečovatelům, vedoucím, ředitelům, zdravotníkům či sociálním pracovníkům, se kterými jsem směla pracovat, děkuji klientům i jejich rodinám, že jste mě přivedli až sem, k následující myšlence. I díky vám se posouvám dál a dál.

S lidmi z přímé péče pracuji mnoho let. Měla jsem tu čest být s nimi jako kolegyně, lektorka či poradce. Během té doby jsem se setkala s mnoha inspirativními, zapálenými, talentovanými, laskavými, vzdělanými pomáhajícími pečovateli či vedoucími, kteří o své každodenní práci přemýšlejí a jde jim, stejně jako mně, o zvyšování ošetřovatelského standartu.

Proč zvyšovat kvalitu ošetřovatelské podpory/péče?

Pečovatelé, stejně jako jiné profese, mají v práci spoustu starostí, ale především radostí. Mají obrovské množství příkladů dobré praxe. Mnohdy to jen nedovedou vidět, pojmenovat či zasadit do odborného rámu. Tím, že mohou své příběhy z praxe sdílet, diskutovat o nich a naučit se vnímat jejich hloubku a odbornost, se zvyšuje prestiž této profese, jejich sebevědomí a větší pocit jistoty. To všechno vede ke zvyšování kvality péče.

 • Společnou diskusí nad jednotlivými tématy
 • Rozšiřováním profesních obzorů
 • Sdílením úspěchů i neúspěchů
 • Vzájemnou inspirací

 • Online setkání na platformě Teams
 • Jednou za 14 dní
 • Málopočetná uzavřená skupina (max. 10-20 lidí)
 • Každé setkání bude mít předcházející úvod k tématu
 • Následuje aktivní část, prostor na zamyšlení a sdílení
 • V týdnu, kdy nebude online setkání, budeme mít podněty k zamyšlení, prohloubení tématu či inspiraci na emailu nebo uzavřené FB skupině

 • Účast je dobrovolná
 • Funkční elektronické zařízení
 • Respektování pravidel online setkávání
 • Aktivní účast ve smyslu zapnuté kamery

 • Zaměstnanci budou více kompetentní ve své profesi
 • Budou mít nástroje na péči o sebe
 • Rozšíří si obzory
 • Přinesou inspiraci z jiných zařízení
 • Budou motivovaní

 • První část: únor – červen, 9 online setkání
  (29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.)
 • Druhá část: září – prosinec, 8 online setkání
  (5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.)

 • Vědomá péče o sebe a o druhé
 • Člověk, diagnóza, klient, cílová skupina
 • Lidské potřeby, vyjadřování/chování, komunikace
 • Člověk se změnou v oblasti vnímání – pohybu – komunikace
 • Jak na péči u klientů s potřebou nejvyšší míry podpory, ošetřovatelské přístupy a techniky
 • Člověk, já, profesionál, vztahy, empatie
 • Rodina, nejbližší sociální okolí, její potřeby, chování, zodpovědnost, hranice a jak s ní komunikovat
 • Sociální služba, náš tým, jednotné nastavení a přístup, jak na to prakticky
 • Plán péče, jak na to, jak zjistit opravdové potřeby
 • Umírání, smrt, paliativa v praxi

 • Každému účastníkovi nabízíme (mimo společná online setkávání) jednu individuální, 90ti minutovou, online konzultaci zdarma
Osobní pozvánka

Videopozvánka k programu Podpora Pomáhajícím

aneb co mě motivovalo k jeho realizaci.

Co o programu říkají účastníci.

Michaela

Katka

Monika

Veronika

cena za program

od 19.000 Kč

Cena je závislá na velikosti skupiny. Pro konkrétní nabídku nás prosím kontaktujte.

Mgr. Veronika Doksanská Ječná, DiS.

Ergoterapeut, speciální pedagog, lektor, poradce a máma Matyldy se specifickými potřebami. Její dlouholetá profesně osobní zkušenost a nekonečná zvídavost v podpoře lidí s různým typem „jinakosti“ od narození až do smrti, ji dovedly k myšlence, že je čas na změnu.

Pokud chcete, kontaktujte nás.