Komiks – spolupráce se studenty

Žáci 2. ročníku SŠ Náhorní Praha oboru grafický design, v doprovodu učitelů odborných předmětů ak. mal. Běly Slovákové a ak. mal. Ivana Píchala, se 21. 11. 2016 zúčastnili workshopu, který pořádal spolek NEstárniBLBĚ. Představili jsme studentům tři příběhy s tématem vztahu k stárnutí. Obsahem workshopu byla diskuze k tématu, následné výtvarné zpracování – vytvoření komiksu a jeho prezentace.
Žáci pracovali ve třech skupinách. Každá skupina se věnovala jednomu příběhu, který si měli vyfabulovat, vytvořit storyboard a výtvarně jej sjednotit. Potom každá skupina svůj komiks prezentovala před ostatními účastníky akce.
Hlavním cílem bylo vytvořit vtipný a přitažlivý propagační prostředek na nepříliš přitažlivé téma stárnutí, který by byl schopen zaujmout mladou generaci.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na příště.