Volební téma

V návaznosti na naši konferenci NEstárniBLBĚ na téma Jak zůstat co nejdéle doma bychom vás rádi oslovili s nabídkou pomoci. Blíží se volby do městských zastupitelstev. Nabízíme vám inspiraci do volebního programu na téma stárnutí. Konkrétně máme pro vás oblast zefektivnění terénních služeb. Níže najdete desatero, ve kterém je stručně popsaný náš návod. Následně vám můžeme pomoci s realizací tohoto programu. Rozloučíme se …

Pomáháme seniorům s dopravou

Na základě přání několika seniorů jsme oslovili Dopravní podniky hlavního města Prahy o jednání ohledně bezpečné dopravy našich dříve narozených. 9.5.2018 16:45 jsem napsali: Dobrý den, v rámci činnosti našeho spolku bychom se sešli s někým, kdo by mohl ovlivnit dopravu našich dříve narozených. Více o nás na www.nestarniblbe.cz Předem děkujeme za reakci. 10.5.2018 11:38 …

Pojďte s námi slepovat vázu

Konferencí se nám snad podařilo otevřít téma Jak zůstat co nejdéle doma. Na neziskové platformě chceme dále toto téma opracovávat. Pokud chcete, abychom Vás zařadili do seznamu příjemců těchto zpráv, přihlaste se níže. Brzy na se můžete na další dávku inspirace pod hlavičkou NEstárniBLBĚ. Jakub Žákavec a tým NEstárniBLBĚ Váš e-mail                           Přihlásit ke slepování vázy …

Další kroky na téma Kam s ním

Hezký předvelikonoční čas vám všem, ještě jednou chceme poděkovat za Vaši účast na NEsnídejBLBĚ. Ze zpětných vazeb jsme vybrali několik stručných úryvků: Určitě se sejdeme na jiném setkání. Setkání pro mne bylo trochu depresivní, protože … problematika Domovů pro postižené nemá snadné a rychlé řešení. Za sebe cítím, že by to chtělo, aby setkávání měla …

NEslepniBLBĚ

Jmenuji se Marie. Je mi 40, téměř 30 let (přesně 29) jsem diabetička, 20 let pedagog, 13 manželka, 10 máma (mám tři děti 10, 8, 5 let) a asi plus mínus před rokem se mi přihodilo tohle… Bylo těsně před Vánocemi 2015 a já po dlouhých tahanicích se zaměstnavatelem, nastoupila do Družiny jako vychovatelka. Tolik …

Komiks – spolupráce se studenty

Žáci 2. ročníku SŠ Náhorní Praha oboru grafický design, v doprovodu učitelů odborných předmětů ak. mal. Běly Slovákové a ak. mal. Ivana Píchala, se 21. 11. 2016 zúčastnili workshopu, který pořádal spolek NEstárniBLBĚ. Představili jsme studentům tři příběhy s tématem vztahu k stárnutí. Obsahem workshopu byla diskuze k tématu, následné výtvarné zpracování – vytvoření komiksu …

Založení spolku

Dnes jsme založili náš spolek NEstárniBLBĚ. Název jsme zvolili záměrně provokativní. Ke stárnutí přistupujeme se vší úctou a vážností. Snažíme se o změnu přístupu. vypis-912439 U tohoto narození stáli: Anna Ježková, Radek Fiala, Jakub Žákavec. Tajemníkem spolku jsme jednohlasně zvolili Karla Plechla.