Inspirace pro terénní služby

Zveme vás na naši již III. konferenci. V I. ročníku jsme se věnovali inspiraci v oblasti budov, techniky a služeb. Ve II. ročníku jsme pozvali zástupce municipalit, abychom je inspirovali ke krokům vedoucím k podpoře péče doma. Konferenci v roce 2019 chceme věnovat především poskytovatelům terénních služeb. Rádi bychom vás inspirovali novými cestami ostatních poskytovatelů. …

Volební téma

V návaznosti na naši konferenci NEstárniBLBĚ na téma Jak zůstat co nejdéle doma bychom vás rádi oslovili s nabídkou pomoci. Blíží se volby do městských zastupitelstev. Nabízíme vám inspiraci do volebního programu na téma stárnutí. Konkrétně máme pro vás oblast zefektivnění terénních služeb. Níže najdete desatero, ve kterém je stručně popsaný náš návod. Následně vám můžeme pomoci s realizací tohoto programu. Rozloučíme se …

Pomáháme seniorům s dopravou

Na základě přání několika seniorů jsme oslovili Dopravní podniky hlavního města Prahy o jednání ohledně bezpečné dopravy našich dříve narozených. 9.5.2018 16:45 jsem napsali: Dobrý den, v rámci činnosti našeho spolku bychom se sešli s někým, kdo by mohl ovlivnit dopravu našich dříve narozených. Více o nás na www.nestarniblbe.cz Předem děkujeme za reakci. 10.5.2018 11:38 …

Pojďte s námi slepovat vázu

Konferencí se nám snad podařilo otevřít téma Jak zůstat co nejdéle doma. Na neziskové platformě chceme dále toto téma opracovávat. Pokud chcete, abychom Vás zařadili do seznamu příjemců těchto zpráv, přihlaste se níže. Brzy na se můžete na další dávku inspirace pod hlavičkou NEstárniBLBĚ. Jakub Žákavec a tým NEstárniBLBĚ Váš e-mail                           Přihlásit ke slepování vázy …

Další kroky na téma Kam s ním

Hezký předvelikonoční čas vám všem, ještě jednou chceme poděkovat za Vaši účast na NEsnídejBLBĚ. Ze zpětných vazeb jsme vybrali několik stručných úryvků: Určitě se sejdeme na jiném setkání. Setkání pro mne bylo trochu depresivní, protože … problematika Domovů pro postižené nemá snadné a rychlé řešení. Za sebe cítím, že by to chtělo, aby setkávání měla …