Inspirace pro terénní služby

Zveme vás na naši již III. konferenci. V I. ročníku jsme se věnovali inspiraci v oblasti budov, techniky a služeb. Ve II. ročníku jsme pozvali zástupce municipalit, abychom je inspirovali ke krokům vedoucím k podpoře péče doma. Konferenci v roce 2019 chceme věnovat především poskytovatelům terénních služeb. Rádi bychom vás inspirovali novými cestami ostatních poskytovatelů.

Rádi bychom vás pozvali i do aktivní části konference. Napište nám, čím byste mohli inspirovat ostatní kolegy. Preferujeme vaše nové cesty v oblasti využití nastavení personální kapacity terénních služeb a také „prodej“ sociálních služeb. Chceme vás motivovat k této aktivní účasti, a proto již nyní máme ceny v hodnotě, která již přesahuje 100 000 Kč. I nadále děláme vše pro to, aby tato hodnota stále stoupala.

Již v této chvíli se můžete hlásit na naši konferenci, která se uskuteční v úterý 21. května 2019 v divadle Na Maninách . Přihlásíte se vyplněním krátkého formuláře.

Nejinspirativnější nápady budete moci prezentovat přímo na konferenci. Odborníci z oblasti sociálních služeb budou následně transparentně hodnotit přínos jednotlivých projektů. Ti nejlépe ohodnocení získají hodnotné ceny od našich partnerů.

O potvrzení účasti můžete požádat vyplněním krátkého formuláře.

Záštitu nad akcí převzal místopředseda Senátu PČR Milan Štěch, paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová, senátor Pavel Karpíšek a Národní síť zdravých měst

Konferenci podporují: Společnost DelpSys, Rezidence RoSaAsociace poskytovatelů sociálních služeb ČR