Založení spolku

Dnes jsme založili náš spolek NEstárniBLBĚ. Název jsme zvolili záměrně provokativní. Ke stárnutí přistupujeme se vší úctou a vážností. Snažíme se o změnu přístupu. vypis-912439 U tohoto narození stáli: Anna Ježková, Radek Fiala, Jakub Žákavec. Tajemníkem spolku jsme jednohlasně zvolili Karla Plechla.