Založení spolku

Dnes jsme založili náš spolek NEstárniBLBĚ. Název jsme zvolili záměrně provokativní. Ke stárnutí přistupujeme se vší úctou a vážností. Snažíme se o změnu přístupu.

vypis-912439

U tohoto narození stáli: Anna Ježková, Radek Fiala, Jakub Žákavec. Tajemníkem spolku jsme jednohlasně zvolili Karla Plechla.

2 Comments

  1. Jaromír Veselý 14.5.2018
    • Jakub Žákavec 22.12.2018