Další kroky na téma Kam s ním

Hezký předvelikonoční čas vám všem, ještě jednou chceme poděkovat za Vaši účast na NEsnídejBLBĚ. Ze zpětných vazeb jsme vybrali několik stručných úryvků: Určitě se sejdeme na jiném setkání. Setkání pro mne bylo trochu depresivní, protože … problematika Domovů pro postižené nemá snadné a rychlé řešení. Za sebe cítím, že by to chtělo, aby setkávání měla …

NEslepniBLBĚ

Jmenuji se Marie. Je mi 40, téměř 30 let (přesně 29) jsem diabetička, 20 let pedagog, 13 manželka, 10 máma (mám tři děti 10, 8, 5 let) a asi plus mínus před rokem se mi přihodilo tohle… Bylo těsně před Vánocemi 2015 a já po dlouhých tahanicích se zaměstnavatelem, nastoupila do Družiny jako vychovatelka. Tolik …

Komiks – spolupráce se studenty

Žáci 2. ročníku SŠ Náhorní Praha oboru grafický design, v doprovodu učitelů odborných předmětů ak. mal. Běly Slovákové a ak. mal. Ivana Píchala, se 21. 11. 2016 zúčastnili workshopu, který pořádal spolek NEstárniBLBĚ. Představili jsme studentům tři příběhy s tématem vztahu k stárnutí. Obsahem workshopu byla diskuze k tématu, následné výtvarné zpracování – vytvoření komiksu …

Založení spolku

Dnes jsme založili náš spolek NEstárniBLBĚ. Název jsme zvolili záměrně provokativní. Ke stárnutí přistupujeme se vší úctou a vážností. Snažíme se o změnu přístupu. vypis-912439 U tohoto narození stáli: Anna Ježková, Radek Fiala, Jakub Žákavec. Tajemníkem spolku jsme jednohlasně zvolili Karla Plechla.