Komiks – spolupráce se studenty

Žáci 2. ročníku SŠ Náhorní Praha oboru grafický design, v doprovodu učitelů odborných předmětů ak. mal. Běly Slovákové a ak. mal. Ivana Píchala, se 21. 11. 2016 zúčastnili workshopu, který pořádal spolek NEstárniBLBĚ. Představili jsme studentům tři příběhy s tématem vztahu k stárnutí. Obsahem workshopu byla diskuze k tématu, následné výtvarné zpracování – vytvoření komiksu …

Založení spolku

Dnes jsme založili náš spolek NEstárniBLBĚ. Název jsme zvolili záměrně provokativní. Ke stárnutí přistupujeme se vší úctou a vážností. Snažíme se o změnu přístupu. vypis-912439 U tohoto narození stáli: Anna Ježková, Radek Fiala, Jakub Žákavec. Tajemníkem spolku jsme jednohlasně zvolili Karla Plechla.